Background Image

Kanpai Shop

Sake | Likeur | Spirits


Jabarashu
Yoshimura Hideo Jabarashu
likeur | €36
Ontdek
Kyoto Matcha Sake
Amabuki Kyoto Matcha Sake
likeur | €39
Ontdek
Sui Umeshu
Yoshimura Hideo Sui Umeshu
likeur | €32
Ontdek
Tete
Amabuki Tete
likeur | €39
Ontdek
Hot Yukyu no Umeshu
Akita Kinmon Yukyu no Umeshu
likeur | €44
Ontdek
Hot Yuzu
Azuma Rikishi Yuzu
likeur | €31
Ontdek
Yuzu sake
Fukuju Yuzu sake
likeur | €28
Ontdek